Ungdomslaget Lykkens Prøve
/


Ungdomshus

 

Leie av lokalet


1 døgn:  600 kr hvis rengjøring av arrangør;  800 kr uten rengjøring. 

Helg: 2000 kr hvis rengjøring av arrangør; 2500 kr uten rengjøring.
Email:  lykkens.prove.ul@gmail.com

Tel: +47 99 63 74 64

UL Lyken Prøve

C/O

Birger Willumsen
Sandhornøyveien 156

8130 Sandhornøya